Careers in Management

Management is the art of getting things done through people. Management is essential for all business to accomplish desired goals and objectives efficiently and effectively. We can say that if organisation is considered as a system; Management is the outcome of human activities in right direction, therefore management is essential in order to facilitate a coordinated effort toward the accomplishment of the organization’s goals.

Management plays vital role whenever people work together in an organization to achieve organizational objectives. Management is responsible for setting and achieving objectives for the organisation. The main objective of any organization should be to utilise human and material resources to the maximum possible advantages & to fulfil the economic objectives.

Management is the tool to achieve efficiency and effectivity. Efficiency is the ability to get things done correctly and effectivity is to accomplish a purpose; producing the intended or expected result. Management is also the process of managing people. Manager has different roles to perform like planning, organizing, leading and controlling. For example, planning is choosing an organizational mission, and then determining the courses of actions to achieve them.

Effective managers select the right things to do and the right methods for getting them done. Managers are responsible for more work than one person can normally perform. A good manager delegates and integrates work of other subordinates. A manager does this by acting as a clear channel of communication within the business that he or she serves. Good management is necessary to inject motivation, creativity, discipline, and enthusiasm among the staff or colleagues.

The various functions of management are Planning, Organizing, Staffing, Leading/Directing Controlling/Monitoring, and Motivation. Management is also responsible for the formation and implementation of business policies and strategies.

All organizations depend upon group efforts. Group action and joint efforts have become necessary in every walk of life. Management is required wherever two or more people work together to achieve common objectives. The success depends upon group efforts and cooperation among the members of the group. Management creates teamwork and coordination among specialized efforts. Management is indispensable in all organizations, which helps in the optimum utilization of resources.

There are various career fields associated in Management with excellent opportunities. The field of management enhances an Individual’s capability of working with teams in order to achieve a certain goal of the organization. There are direct job opportunities with different fields such as Health care Management, Travel & Tourism, Business Analytics, Agribusiness Management, financial management, Human resource, Supply chain management, logistics, Operations management, Sales and marketing, Marketing research management, Production management, Real estate management, Retail Management, Event Management, and also the international Business management and so on, as every field require a management.

“Management is the efficiency in climbing the ladder of success.”

Dr. Shailesh Siddhatekkar
9225500786

 

व्यवस्थापन या क्षेत्रातील नोकरी व उद्योगाची संधी

व्यवस्थापन म्हणजे काय? व्यवस्थापन म्हणजे आपल्याला उपलब्ध असलेल्या साधनसामुग्रीतून आपल्याला हवे ते काम करून घेण्याची कला. एखाद्या कंपनीचे जे उद्दीष्ट असते ते साध्य करून घेण्यासाठी व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे असते. एखाद्या कंपनीत जेंव्हा अनेक लोक काम करत असतात त्या वेळी त्या सगळ्या लोकांचे वैयक्तिक उद्दीष्ट (जसे की अधिक पगार, बढती, अधिक अधिकाराची जागा वगैरे) आणि कंपनीचे उद्दीष्ट (जसे की अधिक नफा, नवीन उत्पादने बाजारात आणणे, कंपनीची वाढ होणे) यांची सांगड घालणे हे व्यवस्थापनाचे प्रमुख कार्य असते.
 

एखाद्या कंपनीची ही सगळी उद्दिष्ट्ये साध्य करून घेत असताना त्या कंपनीकडे असलेल्या संसाधनांचा (मनुष्यबळ, पैसा, कच्चा माल, वेळ वगैरे) कमीत कमी वापर कसा होईल, त्यांची बचत कशी होईल हे बघणे हेही व्यवस्थापनाचे काम असते.  यासाठी कंपनीत काम करत असलेल्या लोकांना, विशेषत: व्यवस्थापकांना (मॅनेजर लोकांना) काही ठरावीक कामे करावी लागतात. कामाचे नियोजन करणे, कामासाठी आवश्यक त्या संसाधनांची जुळवाजुळव करणे, ते काम करत असताना आवश्यक ते निर्णय घेणे, आवश्यक तितक्या लोकांची नेमणूक करणे आणि एकूणच कामावर नियंत्रण ठेवणे ही व्यवस्थापकाची प्रमुख कामे असतात.

व्यवस्थापकाला आपल्या कर्मचार्‍यांबरोबर सुसंवाद साधण्याची कला अवगत असावी लागते. त्याचबरोबर आपल्या हाताखाली काम करणार्‍या लोकांना काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांना नवनवीन गोष्टी करण्यासाठी उत्तेजन देणे,  एकमेकांबरोबर काम करत असताना   त्या कर्मचार्‍यांचा एकमेकांत सुसंवाद आहे ना हे बघणे आणि एकूण आपल्या कंपनीमध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण राहील याची खबरदारी घेणे हे व्यवस्थापकाचे काम असते.

व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) या क्षेत्रात नोकरी आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. तुमचे व्यक्तिमत्व कसे आहे, तुम्हाला काय करायला आवडते, तुमच्यात कोणते गुण आहेत या गोष्टींवर अवलंबून तुम्ही मार्केटिंग, फायनान्स, ह्यूमन रिसोर्स मॅनेजमेंट, अग्रोबिझनेस मॅनेजमेंट, हेल्थकेयर मॅनेजमेंट इत्यादि क्षेत्रांपैकी एकाची निवड करू शकता. येणार्‍या काही वर्षांत भारताला कुशल व्यवस्थापकांची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासणार आहे. व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) या क्षेत्रातील शिक्षण ही पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे.